B2B marketingový
výzkum trhu v celé Evropě
Refeference marketingový výzkum trhu B2B

B2B výzkumy

Logika B2B trhů je zcela odlišná od spotřebitelských trhů a vyžaduje odlišný přístup a dlouhodobou specializaci. My jsme experti na B2B.

Nejrozsáhlejší zkušenosti

V B2B nestačí znát pouze problematiku výzkumu trhu. Je potřeba vědět, co dělat následně, aby výzkum přinesl očekávané a naplnil cíle. V B-inside většina projekt manažerů pracovala i na straně klientů a to v marketingových a obchodních manažerských pozicích.

Nejzkušenější tým

Máme nejzkušenější B2B výzkumný tým v ČR se stovkami realizovaných projektů. Na každém výzkumném projektu v B-inside pracují vždy alespoň dva projekt manažeři s minimálně 15-letou zkušeností a 300+ realizovanými projekty.

B2B monitor

Realizujeme nejdelší a nejrozsáhlejší projekt, který mapuje marketing a obchod v B2B firmách v ČR a SR. Díky tomu získáváme hluboký vhled do problematiky firemních trhů. Průzkumu se účastní téměř 1500 firem s obratem 100 a více mil. Kč.

Typy výzkumů


Výzkum trhu, segmentace, tržní potenciál

Komplexní B2B výzkum trhu, který přinese detailní informace o Vaší
společnosti, trhu, konkurenci a stávajících i potenciálních zákaznících.
Výsledkem jsou klíčové podklady pro úspěch Vaší firmy na trhu.

Výzkum spokojenosti a loajality

Komplexní výzkum v oblasti zpětné vazby od vašich klientů. Ptáme se a analyzujeme. Výsledkem jsou doporučení, jak optimalizovat procesy od výroby po komunikaci, a konkrétní postupy pro co nejvyšší zákaznickou spokojenost s vaší firmou.

Výzkum značky

Detailně prozkoumáme pozici vaší značky na trhu, jak ji zákazníci
vnímají a s jakými asociacemi je spojována. Na základě získaných
informací doporučíme vhodný postup, jak váš brand udělat známějším,
úspěšnějším a čitelnějším.

Vývoj a inovace

Získejte daty podložené odpovědi na otázky, zda a kolik prostředků investovat do produktového vývoje nebo pořízení nových technologií. Pomocí fungující metodiky zmapujeme váš trh a poradíme vám, kde investovat a jak zkvalitnit produkt a služby.

Testování komunikace

Pre-testy a post-testy vizuálů, storyboardů a dalších reklamních konceptů v B2B.

Akvizice, generování leadů, Partner Search

Výzkum zaměřený na okamžité vyhledání obchodních příležitostí s rychlým finančním přínosem.

Poradenství, konzultace, workshopy

Na míru připravené poradenství a workshopy, kde dokážeme detailně zhodnotit vaši situaci a navrhnout vhodný postup. Ročně realizujeme poradenství a workshopy pro desítky B2B firem.

Datamining

Prozkoumáme do detailů databázi vašich klientů a odhalíme v ní zákazníky s dosud netušeným potenciálem. Získáte soubor doporučení, jak zvýšit odběry vašich zákazníků, a na které regiony a trhy se dál zaměřit či kde otevřít novou pobočku.

HR interní výzkumy

Výkonní, spokojení a loajální zaměstnanci jsou zásadním předpokladem úspěchu firmy. Zároveň se jedná o nejnákladnější součást firmy. I malé zlepšení v jejich managementu má obrovské dopady na hospodaření firmy. Získejte informace pro zvýšení výkonnosti a loajality zaměstanců.

Proč s námi


Dokážeme i ty nejtěžší respondenty

Relevantní informace v B2B získáte jen od decision makerů, většinou manažerů. Je to těžké, víme to, a přesto tomu, i přes vysoké náklady, dáváme zásadní význam.

Nejzkušenější tým v ČR

Jsme jedineční tím, že máme nejzkušenější B2B výzkumný tým v ČR. A současně víme, co znamená následně s výsledky výzkumu pracovat pro dosažení cílů firmy, protože většina z nás pracovala v B2B manažerských marketingových a obchodních pozicích. Proto koncipujeme doporučení a následné kroky tak, aby byly pro klienty jasné a dosažitelné.

Abnormálně vysoká response rate

Vysoká response rate je zásadní pro kvalitu dat. Pro kvalitu dat nestačí získat optimisty, kteří vyplní každý výzkum; potřebujete získat i asertivní respondenty, kteří často mají kritičtější a hlubší poznatky o trhu. Máme dvojnásobnou response rate oproti obvyklým výsledkům na trhu!

100 % B2B - jiný pohled na problematiku

Specializace na B2B je zásadní. Bez rozsáhlých zkušeností z B2B nelze realizovat kvalitní výzkum, a především výzkum, který klientovi pomůže. V B-inside všichni žijí B2B.

Obory působení - i ty nejsložitější

Zatím jsme výzkumy realizovali ve více než 100 oborech a podoborech. Od těch jednoduchých, kde se cítí odborníkem každý až po ty, kterým rozumí pár lidí v ČR. Nejčastěji pracujeme pro výrobu a strojírenství, obchod, logistiku, automotive, Energetiku, IT a zdravotnictví.

B2B monitor

Zkušenosti, které nikdo v ČR nemá – Realizujeme nejrozsáhlejší projekt, který mapuje marketing a obchod v B2B firmách v ČR a SR. Díky tomu získáváme hluboký vhled do problematiky firemních trhů. Průzkumu se účastní více než 1000 firem s obratem 100 a více mil. Kč.

ČR + Střední Evropa + další země

Výzkum jsme realizovali ve 42 zemích celého světa. Nejvíce logicky v ČR a Střední Evropě, kde nejčastěji působí naši klienti.

Propojení výzkumu a businessu - využitelnost

V B2B je propojení mezi marketingem a obchodem velmi úzké. Soustředíme se na to, aby výzkum bezprostředně pomohl obchodu a umíme klientům významně zvýšit obrat. Často i o desítky procent.

100%

Zaměřujeme se výhradně na B2B

10/10

Máme nejzkušenější B2B výzkumný tým

1285+

Již více než tisíc B2B firem se účastnilo našeho B2B monitoru (nejrozsáhlejší pochopení trhu díky B2B monitoru)

80%

Průměrná response rate dvojnásobná oproti průměru trhu

Reference
Přejít na web
Nejrozsáhlejší mapování B2B marketingu v ČR a SR
Nejrozsáhlejší informace z B2B trhů pro B-inside a její klienty
Detailní znalost, které postupy přináší v B2B zvýšení obratu a zisku
Projektu se účastní více než 1 000 B2B firem v ČR a SR se 100 a více zaměstnanci
IČ: 247 90 648
DIČ: CZ 247 90 648
Spisová značka: C 174494 vedená u Městského soudu v Praze
info@b-inside.cz | T: +420 608 048 048
Česká republika

Praha

Šmeralova 292/12
170 00, Praha 7 – Bubeneč
Česká republika

Zlín

Vavrečkova 5262
760 01, Zlín
Česká republika

Brno

Impact Hub Brno
Cyrilská 7
602 00, Brno