Výzkum trhu, segmentace a tržní příležitosti Získejte podklady pro strategická rozhodnutí

Komplexní B2B výzkum trhu, který přinese detailní informace o Vaší společnosti, trhu, konkurenci a stávajících i potenciálních zákaznících. Výsledkem jsou klíčové podklady pro úspěch Vaší firmy na trhu.

Na jaké segmenty se zaměřit? Máme zlevnit nebo zdražit? Máme vyvíjet nový produkt? Nebo máme inovovat stávající portfolio? Vyplatí se investovat do nové technologie? Jak se vymezit oproti konkurenci? A jak rychle obsadíme rozvíjející se kus trhu? Bez detailních dat jen tipujete.

Komplexní B2B výzkum trhu vám přinese přehledné a ucelené informace klíčové pro směřování firmy, zacílení obchodu nebo stanovení marketingové strategie.

Inspirujte se našimi nejčastějšími výzkumy trhu

Kdy jej využijete
Ve chvílích, kdy vám chybí přesné informace o velikosti trhu, konkurenci, vaší značce, segmentech, dodavatelích, nákupních zvyklostech. Pokud plánujete novou strategii, vstup na nový trh, zavedení nové služby.
Co zjistíte
01/ Situace na trhu
 • Velikost trhu
 • Hlavní hráči na trhu a tržní podíly
 • Trendy na trhu
02/ Vy versus konkurenti
 • Znalost značek (Brand Awarness)
 • Asociace se značkami, brand image
 • Hodnocení dodavatelů
03/ Segmentace zákazníků
 • Identifikace tržních segmentů
 • Potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech
 • Velikost segmentů
 • Nákupní specifika segmentů
04/ Nákupní proces
 • Nákupní proces a faktory výběru dodavatelů
 • Cenová citlivost
 • Role decision makerů – kdo iniciuje / vybírá / schvaluje nákup
 • Informační kanály
 • Nákupní trychtýř (Pipeline)
 • Cesta zákazníka (Path to Purchase)
 • Aktuální výběrová řízení a plánované investice
 • Kontakty na atraktivní klienty
 • Tržní příležitosti
Jak vám pomůže
Rozsáhlým marketingovým výzkumem získáte informace, díky kterým dokážete cíleněji oslovovat nové zákazníky, zefektivnit investice do marketingu a získat nové leady. Je nezbytný pro strategický marketing.

Kdy jej využijete
Když plánujete strategickou investici do nových technologií či postupů, když potřebujete ověřit potenciál pro inovace, nebo když stojíte před soubojem s rozvinutou konkurencí.
Co zjistíte
 • Celková velikost trhu a jeho dílčích segmentů
 • Hlavní hráči na trhu a tržní podíly
 • Trendy na trhu
 • Potřeby zákazníků
Jak vám pomůže
Získáte podklady a čísla o potenciálu na trhu. Klíčové pro strategické rozhodnutí, zda se vyplatí investovat do nových technologií. Výzkum významně usnadní vstup na nový trh.

Kdy jej využijete
Všechny zákazníky nelze oslovit stejným způsobem. Segmentaci využijete, když potřebujete detailní znalosti potřeb zákazníků rozdělených do jasně definovaných segmentů. Když plánujete obchodní strategii, když přemýšlíte nad strategickým marketingem.
Co zjistíte
 • Jaké jsou zákaznické segmenty?
 • Jaké potřeby mají zákazníci v jednotlivých segmentech?
 • Jak jsou cenově citliví?
 • Jak velké jsou jednotlivé zákaznické segmenty.
 • Na které segmenty je vhodné se zaměřit.
 • Jak decision makery v jednotlivých segmentech oslovit a přesvědčit.
Jak vám pomůže
Klíčový B2B výzkum při plánování obchodní či marketingové strategie. Usnadní vám stanovení ceny, volbu marketingové taktiky i plánování konkrétních aktivit. Díky datům z B2B výzkumu oslovíte správné zákazníky na správném místě a ve správný čas.

Kdy jej využijete
Když pociťujete nárůst prohraných výběrových řízení, když chcete zjistit, v čem je lepší konkurence, když stojíte před důležitým výběrovým řízením.
Co zjistíte
 • Jaké požadavky má klient na produkt či službu.
 • Podle čeho si vybírá dodavatele a jak je hodnotí.
 • Kde si vyhledává informace pro oslovení nových dodavatelů.
 • Koho si nakonec dodavatel vybral a proč.
 • Jaké je hodnocení vaší značky ve srovnání s vítězným dodavatelem.
Jak vám pomůže
B2B výzkum trhu, který vám pomůže zvýšit šance na vítězství ve výběrových řízeních. Odhalí vaše slabé stránky a dodá cenné informace pro příští účast v tendrech.

Kdy jej využijete
Ve chvílích, kdy stojíte před expanzí či před rozhodnutím o vstupu do nového segmentu. Kdykoliv, kdy nový trh neznáte a potřebujete základní informace.
Co zjistíte
 • Orientační odhad potenciálu trhu.
 • Kdo jsou hlavní hráči na trhu.
 • Jaká je nabídka konkurence a v čem vyniká.
 • Jaká je situace na trhu a jak ji můžete využít.
 • Co si o trhu myslí experti.
 • S kým můžete spolupracovat.
Jak vám pomůže
B2B výzkum pro vstup na nové trhy vám přehledně a uceleně ukáže, co vás na trhu čeká. Napoví, kam směřovat úsilí, čeho se vyvarovat i kde hledat obchodní partnery.

Jak probíhá výzkum trhu, segmentace a tržní příležitosti?

01
Zjistíme, co potřebujete, a co od výzkumu očekáváte.
02
Připravíme vám detailní cenovou nabídku.
03
Na vstupním workshopu si upřesníme zadání a získáme podklady pro výzkum.
04
Sesbíráme dostupné informace a provedeme datamining.
05
Navrhneme dotazník a v pilotáži otestujeme jeho fungování.
06
Shromáždíme a analyzujeme veškerá získaná data.
07
Vypracujeme studii včetně konkrétních doporučení.
08
Představíme vám výsledná zjištění na workshopu.
09
Pomůžeme vám s uplatněním zjištění do praxe.

Proč si pro B2B výzkum trhu vybrat B-inside?

Jsme jediná česká agentura specializovaná čistě na B2B výzkumy. Výzkumy děláme v celé Evropě. Kromě hlubokých znalostí výzkumných metod máme zkušenosti i z řízení B2B firem. Víme, co vás pálí.
Detailně známě prostředí výzkumů v B2B odvětvích – od strojírenství po farmacii.
Vždy navrhujeme výzkum na míru vaší firmě a konkrétním potřebám. Žádné šablony.
Nenecháme vás v tom samotné. Zjištění z výzkumů vám pomůžeme uvést do praxe.

Potkejme se nezávazně nad B2B výzkumy trhu

Rádi s vámi probereme možnosti výzkumů trhu, segmentace a tržních příležitostí osobně. Vše vám podrobně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.