Baťův podnikatelský duch

Baťův podnikatelský duch je aktuální i dnes, proto bych Vám rád představil Zlín. Zlín jako celosvětové impérium. Baťův Zlín. A to pomocí citátů, které mě v mém životě ovlivňují.


Ve Zlíně máme pobočku s callcentrem, a tak Zlín pravidelně navštěvuji. I přes množství návštěv mě, jako Pražáka, Zlín pokaždé překvapí svým duchem a podnikatelskou atmosférou. Stačí se podívat na legendární „21“ (první mrakodrap v Československu), nebo se projít bývalým výrobním areálem a doslova cítíte Baťův velkolepý úspěch. Z městečka o 3 tis. obyvatel Baťova rodina vybudovala celosvětové impérium.

21. budova ve Zlíně

21. budova ve Zlíně

Při svých návštěvách jsem narazil na několik výstav o Baťovi a zapsal si zajímavé myšlenky. Některé z nich pro Vás vybírám. Možná je znáte, ale nikdy neuškodí si je připomenout. Jsou platné i dnes.

 • „Dnes fantazie, zítra skutečnost.“
 • „Lidem myšlení, strojům dřinu“
 • „Nízké ceny, Vysoké mzdy, Přiměřený zisk“
 • „Chceme-li vykonati v životě velikou práci, musíme hledati cesty, jak vybudovati velkého člověka. Malý člověk – malá práce, velká člověk – velká práce“
 • „Každý člověk má síly a schopnosti, aby mohl konati nějakou samostatnou a užitečnou práci. … Každý však je musí v sobě probouzeni a cvičiti, chce-li v životě vykonati veliké a všem lidem prospěšné činy.“
 • „Zdvořilost nic nestojí, ale mnoho platí.“
 • „Řečí botu neuděláš, ale prodáš!“
 • „Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud si nevynalezne způsob, jak měniti nádeníky v ředitele.“
 • „Soutěž na světovém trhu nutí naše hospodářství k světovosti; potřebujeme nejen světové politiky, nýbrž i světového zemědělství, světového průmyslu, světových bank.“
 • „Mnozí lidé tvrdí, že nelze v naší zemi vybudovati veliké závody, protože nemáme moře a nemáme tolik uhlí a petroleje, jako v Americe. Já tvrdím, že velký blahobyt amerického lidu vybudován jest především na moudrosti a pilnosti tamního obyvatelstva… Chci dokázati, že i v naší zemi lze takové závody vybudovati.“
 • „Uznávám užitečnost konkurence.“
 • „Nebojme se konkurence. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší skříni, v regálech, na pultech, v krámě, protože ten je blízko a vyžene nám z obchodu každého slušnějšího zákazníka.“
 • „Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou samy.“
 • „Prodej, zač můžeš, avšak poctivě měř. Kup, zač můžeš, avšak poctivě plat“.
 • „Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.“
 • „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“
 • „Nejdůležitější úkol podnikatele, který chce vybudovati velký závod, je vytvořiti duchovní pomocné prostředky, jež umožní zaměstnancům jeho závodu, aby se zdokonalili.“

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

Věřím, že citáty byly pro Vás zajímavé a inspirativní. Možná Zlín nemá krásné historické centrum jako Praha, ale na každém kroku je zde cítit genius loci velkého podnikatele. Tomáš Baťa – ikona Zlína.
Pokud se pojedete podívat do Zlína, doporučuji vyhradit si čas na návštěvu Baťova institutu, baťovských domků či restaurace na vrcholu „21“. A samozřejmě nezapomeňte navštívit i B-inside :).


Na všechny moje články se můžete podívat zde.