Průběh projektu B-Behavioral

Kam jsme se dosud dostali v rámci projektu B-Behavioral? Přečtěte si naše průběžné shrnutí tohoto projektu.


Končící rok 2019 vybízí k prvnímu průběžnému shrnutí dosavadního průběhu projektu B-Behavioral. V rámci něj spolupracuje B-inside a Masarykova univerzita na aplikaci poznatků behaviorální ekonomie do marketingu a marketingového výzkumu na B2B trzích.

Uplynulé měsíce by šlo označit za spíše startovací. I tak ale za sebou máme dva důležité úkoly. Tím prvním byla rešerše stavu aplikace behaviorální ekonomie v marketingu v zahraničí. Ukázalo se, že je právě tak vhodná doba přenést tento přístup i do českého prostředí. Už totiž pominulo průvodní nadšení z možností, které behaviorální přístup nabízí. A na trhu vykrystalizovalo několik agentur, které behaviorální vědy ve svém výzkumu seriózně používají. To je vítaný zdroj inspirace i pro nás, protože pronikáme za obecná klišé a poznatky přejaté z populárně naučné literatury.

Stále jasněji se nám jeví, že behaviorální přístup má své neoddiskutovatelné postavení v marketingovém výzkumu. Ale musí být používán s rozmyslem a tam, kde může být přínosnější než klasický výzkum.

Toto zjištění se prolíná s druhým úkolem – detailním poznáním probíhajících i minulých projektů B‑inside z hlediska potenciálu pro využití behaviorální ekonomie. V řadě z nich jsme společně identifikovali témata, ve kterých by byl behaviorální přístup vhodný. A zároveň i našli několik důkazů, nakolik jsou behaviorální faktory klíčové i mezi podniky, přesvědčte se sami.

V nejbližších měsících plánujeme první experimentální srovnání tradičního a behaviorálního přístupu. O výsledcích vás určitě budeme informovat.


Na všechno, co jsem zatím na blog zveřejnil se můžete podívat zde.