Průzkum

spokojenosti zákazníků

Poznejte své skutečné klienty

Spokojení zákazníci jsou pro úspěch Vaší firmy klíčoví. Relevantní zpětná vazba od zákazníků Vám pomůže byznys řídit a včas reagovat na případné problémy. Sami klienti vnímají průzkum spokojenosti zákazníků jako součást péče, kterou jim věnujete. Pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků je nezbytný pro rozvoj firmy.

Průzkum spokojenosti zákazníků Vám poskytne informace o tom, jak a s čím jsou zákazníci spokojeni a naopak. Dozvíte se, proč zákazníci volí Vaši firmu, s kterými dalšími konkurenty také spolupracují, a proč. Včas odhalíte, u kterých zákazníků hrozí odchod ke konkurenci, což Vám pomůže si tyto zákazníky udržet.

Inspirujte se častými průzkumy spokojenosti klientů v B2B

Kdy jej využijete
Komplexní průzkum spokojenosti zákazníků firmy obvykle využívají při těchto příležitostech:
1) Stojí na rozcestí, daří se jim pouze částečně, potřebují nové impulzy.
2) Měření spokojenosti klientů je samozřejmá součást strategie a řízení firmy.
3) Přemýšlí o novém produktu a chtějí otestovat potenciál u svých klientů.
Co zjistíte
 • Celkovou spokojenost zákazníků.
 • Podrobné hodnocení spokojenosti v dílčích aspektech.
 • Konkrétní připomínky a nedostatky.
 • Z jakého důvodu si vybrali Vaši firmu.
 • Čeho si na spolupráci nejvíce cenní.
 • Jaký je potenciál dalšího obchodního růstu.
 • Spokojenost zákazníků z různých segmentů.
 • Ochota doporučit Vaši společnost (NPS ®).
 • a další témata.
Jak Vám pomůže
Získáte komplexní přehled o Vašich zákaznících, který Vám pomůže nastavit a zlepšit procesy napříč celou firmou. Měření spokojenosti zákazníků představuje první krok pro zvýšení zákaznické spokojenosti a loajality.

Kdy jej využijete
Net Promoter Score (NPS®) je rychlý a jednoduchý způsob kontinuálního měření spokojenosti a loajality zákazníků.
Co zjistíte
 • Kteří klienti jsou loajální (Promoters), kteří pasivní, a u kterých lze očekávat odchod (Detractors)
 • Vývoj v čase
 • Lze také doplnit o několik upřesňujících otázek.
Jak Vám pomůže
S Net Promoter Score (NPS®) s předstihem zjistíte, u kterých zákazníků lze očekávat, že jsou nespokojení a chtějí přejít ke konkurenci. Díky včasné informaci se můžete na tyto klienty zaměřit a udržet si je.

Kdy jej využijete
Měření okamžité spokojenosti zákazníků v B2B je vhodné především pro kontrolu výstupů směrem ke klientovi (hodnocení služby, návštěvy technika, vyřízení trouble ticketu…). Díky tomu můžete kontrolovat své zaměstnance. Vhodné na trzích, kde spokojenost závisí nejen na produktu, ale zejména na práci Vašich zaměstnanců.
Co zjistíte
 • Okamžitou zpětnou vazbu na Vaše služby a zaměstnance.
 • Zjistíte, s čím jsou zákazníci spokojeni a kde je naopak potřeba zákaznické služby zkvalitnit.
 • Získáte pravidelné vyhodnocování (např. jednou měsíčně), přičemž urgentní případy jsou předávány k vyřízení obratem.
Jak Vám pomůže
Získáte nezávislý pohled na kvalitu vašich zaměstnanců a spokojenost zákazníků s jejich službami.
Dozvíte se, na kterých postupech v zákaznickém servisu zapracovat.

Kdy jej využijete
Chcete vědět, jak je s Vámi spokojena skupina zákazníků, na které Vám nejvíce záleží a přináší Vám největší obrat.
Co zjistíte
 • Zpětnou vazbu na Vaše služby výzkumem, který je stavěn na míru vybrané klientele.
Jak Vám pomůže
Pravidelně (ideálně jednou za rok) se od každého VIP zákazníka dozvídáte, s čím je spokojen, s čím ne a tedy jak optimalizovat služby ve prospěch právě těchto důležitých klientů.

Jak probíhá průzkum spokojenosti zákazníků

a Net Promoter Score (NPS®)?

01
Zjistíme, co potřebujete a co od výzkumu očekáváte.
02
Připravíme Vám detailní cenovou nabídku.
03
Na vstupním workshopu si upřesníme zadání a získáme podklady pro výzkum.
04
Sesbíráme dostupné informace, případně provedeme i datamining.
05
Navrhneme dotazník a v pilotáži otestujeme jeho fungování.
06
Shromáždíme a analyzujeme veškerá získaná data.
07
Vypracujeme studii včetně konkrétních doporučení.
08
Představíme Vám výsledná zjištění na workshopu.
09
Pomůžeme Vám s uplatněním zjištění do praxe.

Proč si vybrat B-inside pro průzkum spokojenosti zákazníků?

 • Máme zkušenosti i z řízení B2B firem. Víme, co Vás pálí.
 • Vždy navrhujeme výzkum na míru Vaší firmě a konkrétním potřebám. Žádné šablony.
 • Postaráme se o to, abyste naše doporučení úspěšně zavedli do praxe. Záleží nám na Vašem úspěchu.

Potkejme se nezávazně nad B2B průzkumy spokojenosti klientů

 • Rádi s Vámi osobně probereme možnosti výzkumů spokojenosti klientů, měření zákaznické loajality či okamžité spokojenosti.
 • Vše Vám podrobně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.
 • Kontakty na nás naleznete zde.