Průzkum

spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců jako nástroj pro efektivní řízení firmy

Úspěšné firmy realizují průzkum spokojenosti zaměstnanců. Získávají neocenitelnou zpětnou vazbu, která jim pomáhá udržet a motivovat zaměstnance. Také předcházejí možným ztrátám (např. z vysoké fluktuace zaměstnanců) a využívají potenciál svých pracovníků na maximum. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců si řada firem realizuje interně, my to však nepovažujeme za příliš šťastné řešení.

Proč Vám doporučujeme realizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců externě?
1) Zaručení anonymity dat přes externí agenturu zvyšuje ochotu odpovídat
2) Získáte nestranný pohled nezatížený existujícími problémy a vztahy ve firmě
3) Odborně zpracovaný průzkum zvyšuje spolehlivost a relevantnost výstupů
4) Zkušenosti výzkumníků, možnost porovnání s dalšími firmami a organizacemi
5) Ušetříte nemálo času potřebného na provedení a hlavně zpracování výsledků

Inspirujte se našimi častými výzkumy v HR oblasti

Kdy jej využijete
Průzkum spokojenosti zaměstnanců patří mezi základní typy zaměstnaneckých průzkumů. Měří motivovanost a spokojenost zaměstnanců ve všech hlavních aspektech. Tento průzkum doporučujeme realizovat formou kvantitativního dotazníku a analyzovat dle jednotlivých oddělení. V případě opakování zjistíte nejen stávající stav, ale zda se situace mění k lepšímu či horšímu.
Co zjistíte
Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vám dá odpovědi:
 • Celková spokojenost, loajalita a motivovanost zaměstnanců
 • Spokojenost zaměstnanců ve všech hlavních aspektech:
  • podmínky k práci
  • vztahy na pracovišti
  • řízení a vztahy s nadřízeným
  • loajalita a motivovanost
  • spolupráce napříč odděleními
 • Ochota doporučit zaměstnavatele
 • Ad-hoc témata
 • Výsledky dle poboček, oddělení…
Jak Vám pomůže
Změříte spokojenost zaměstnanců a klima na pracovišti, ale v konečném důsledku také pomůžete zvýšit angažovanost a motivovanost pracovníků.

Kdy jej využijete
Tento výzkum využijete, potýkáte-li se s příliš vysokou fluktuací zaměstnanců (či dalšími nežádoucími jevy) a situaci potřebujete stabilizovat.
Co zjistíte
 • Důvody, proč zaměstnanci odchází
 • Jak vnímají situaci stávající zaměstnanci
 • Jak vnímají situaci bývalí zaměstnanci
 • Návrh kroků, jak fluktuaci zaměstnanců (či jiné nežádoucí jevy) snížit
Jak Vám pomůže
Průzkum za účelem odhalení příčit vysoké fluktuace Vám pomůže situaci ve firmě stabilizovat a fluktuaci snížit. Získáte konkrétní návrhy, na co se zaměřit.

Kdy jej využijete
Představte si situaci, kdy máte relativně vysoký obrat, slušnou marži, ale zisk je minimální. Cítíte, že uvnitř dochází ke zbytečnému plýtvání, ale nevíte, čím je to způsobeno. Kolegové se navzájem kryjí či shazují vinu na druhého.
Co zjistíte
 • Plýtvání bývá způsobeno jak řízením, tak neefektivními procesy, komunikačními zkraty či nevhodně nastavenými KPIs.
 • Zjistíte, kde dochází k největšímu plýtvání. Často se stačí zeptat angažovaných lidí napříč celou firmou (nejen managementu).
Jak Vám pomůže
Odhalíme největší zdroje plýtvání a navrhneme, jak plýtvání omezit.

Kdy jej využijete
Když potřebujete získat nové zaměstnance.
Když potřebujete změřit efektivnost a dopady HR kampaní.
Co zjistíte
 • Znalost firmy v regionu, kde působíte
 • Image zaměstnavatele
 • Proč by k Vám lidé chtěli nastoupit
 • Proč u Vás naopak pracovat nechtějí
Při opakování v čase lze monitorovat vývoj a tím měřit efektivnost a dopad HR kampaní.
Jak Vám pomůže
Zjištěné informace použijete při plánování a vyhodnocování HR náborových kampaní, které budou mít větší dopad.

Proč si vybrat B-inside pro průzkum spokojenosti zaměstnanců?

 • Máme zkušenosti i z řízení B2B firem. Víme, co Vás pálí.
 • Vždy navrhujeme výzkum na míru Vaší firmě a konkrétním potřebám. Žádné šablony.
 • Postaráme se o to, abyste naše doporučení úspěšně zavedli do praxe. Záleží nám na Vašem úspěchu.

Potkejme se nezávazně nad HR průzkumy

 • Rádi s Vámi osobně probereme možnosti průzkumu spokojenosti zaměstnanců a dalších výzkumů v oblasti HR.
 • Vše Vám podrobně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.
 • Kontakty na nás naleznete zde.