Průzkum trhu,

segmentace a tržní příležitosti

Získejte podklady pro strategická rozhodnutí

Průzkum trhu a segmentace Vám přinesou odpovědi na podobné otázky: Na jaké segmenty se zaměřit? Máme zlevnit nebo zdražit? Máme vyvíjet nový produkt? Nebo máme inovovat stávající portfolio? Vyplatí se investovat do nové technologie? Jak se vymezit oproti konkurenci? A jak rychle obsadíme rozvíjející se kus trhu? Bez detailních dat jen tipujete.

Komplexní B2B průzkum trhu a segmentace Vám přinese přehledné a ucelené informace pro směřování firmy, zacílení obchodu nebo stanovení marketingové strategie. Výsledkem jsou klíčové podklady pro úspěch Vaší firmy na trhu.

Inspirujte se našimi nejčastějšími průzkumy trhu

Kdy jej využijete
Průzkum trhu využijete ve chvílích, kdy Vám chybí přesné informace o velikosti trhu, konkurenci, vaší značce, segmentech, dodavatelích, nákupních zvyklostech. Pokud plánujete novou strategii, vstup na nový trh, zavedení nové služby.
Co zjistíte
Situace na trhu
 • Velikost trhu
 • Hlavní hráči na trhu a tržní podíly
 • Trendy na trhu
Segmentace zákazníků
 • Identifikace tržních segmentů
 • Potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech
 • Velikost segmentů
 • Nákupní specifika segmentů
Vy versus konkurenti
 • Znalost značek (Brand Awareness)
 • Asociace se značkami, brand image
 • Hodnocení dodavatelů
Nákupní proces
 • Nákupní proces a faktory výběru dodavatelů
 • Cenová citlivost
 • Role decision makerů – kdo iniciuje / vybírá / schvaluje nákup
 • Informační kanály
 • Nákupní trychtýř (Pipeline)
 • Cesta zákazníka (Path to Purchase)
 • Aktuální výběrová řízení a plánované investice
 • Kontakty na atraktivní klienty
 • Tržní příležitosti
Jak Vám pomůže
Rozsáhlý průzkum trhu a segmentace Vám dodá informace, díky kterým dokážete cíleněji oslovovat nové zákazníky, zefektivnit investice do marketingu a získat nové leady. Je nezbytný pro strategický marketing.

Kdy jej využijete
Průzkum trhu zaměřený na změření potenciálu trhu využijete ve chvíli, kdy plánujete strategickou investici do nových technologií či postupů, kdy potřebujete ověřit potenciál pro inovace, nebo když stojíte před soubojem s rozvinutou konkurencí.
Co zjistíte
 • Celkovou velikost trhu a jeho dílčích segmentů.
 • Hlavní hráče na trhu a tržní podíly.
 • Trendy na trhu.
 • Potřeby zákazníků.
 • Zda je trh dostatečně velký pro zvažovanou investici.
Jak Vám pomůže
Získáte podklady a čísla o potenciálu na trhu. Průzkum trhu Vám poskytne spolehlivé podklady klíčové pro strategické rozhodnutí, zda se vyplatí investovat do nových technologií. Výzkum významně usnadní vstup na nový trh.

Kdy jej využijete
Všechny zákazníky nelze oslovit stejným způsobem. Segmentaci využijete, když potřebujete detailní znalosti potřeb zákazníků rozdělených do jasně definovaných segmentů. Když plánujete obchodní strategii, když přemýšlíte nad strategickým marketingem.
Co zjistíte
 • Jaké jsou zákaznické segmenty.
 • Jaké potřeby mají zákazníci v jednotlivých segmentech.
 • Jak jsou cenově citliví.
 • Jak velké jsou jednotlivé zákaznické segmenty.
 • Na které segmenty je vhodné se zaměřit.
 • Jak decision makery v jednotlivých segmentech oslovit a přesvědčit.
Jak Vám pomůže
Klíčový B2B průzkum trhu při plánování obchodní či marketingové strategie. Segmentace Vám usnadní stanovení ceny, volbu marketingové taktiky i plánování konkrétních aktivit. Díky datům z B2B výzkumu oslovíte správné zákazníky na správném místě a ve správný čas.

Kdy jej využijete
Když pociťujete nárůst prohraných výběrových řízení, když chcete zjistit, v čem je lepší konkurence, když stojíte před důležitým výběrovým řízením.
Co zjistíte
 • Jaké požadavky má klient na produkt či službu.
 • Podle čeho si vybírá dodavatele a jak je hodnotí.
 • Kde si vyhledává informace pro oslovení nových dodavatelů.
 • Koho si nakonec dodavatel vybral a proč.
 • Jaké je hodnocení Vaší značky ve srovnání s vítězným dodavatelem.
Jak Vám pomůže
B2B průzkum trhu, který Vám pomůže zvýšit šance na vítězství ve výběrových řízeních. Odhalí Vaše slabé stránky a dodá cenné informace pro příští účast v tendrech.

Kdy jej využijete
Základní průzkum trhu využijete ve chvílích, kdy stojíte před expanzí či před rozhodnutím o vstupu do nového segmentu (v ČR či zahraničí). Tento průzkum trhu využijete kdykoliv, kdy nový trh neznáte a potřebujete rychlé a základní informace.
Co zjistíte
 • Orientační odhad potenciálu trhu.
 • Kdo jsou hlavní hráči na trhu.
 • Jaká je nabídka konkurence a v čem vyniká.
 • Jaká je situace na trhu a jak ji můžete využít.
 • Co si o trhu myslí experti.
 • S kým můžete spolupracovat.
Jak Vám pomůže
B2B průzkum trhu pro vstup na nové trhy Vám přehledně a uceleně ukáže, co Vás na trhu čeká. Napoví, kam směřovat úsilí, čeho se vyvarovat i kde hledat obchodní partnery.

Jak probíhá průzkum trhu, segmentace a doporučení tržních příležitostí?

01
Zjistíme, co potřebujete a co od výzkumu očekáváte.
02
Připravíme Vám detailní cenovou nabídku.
03
Na vstupním workshopu si upřesníme zadání a získáme podklady pro výzkum.
04
Sesbíráme dostupné informace, případně provedeme i datamining.
05
Navrhneme dotazník a v pilotáži otestujeme jeho fungování.
06
Shromáždíme a analyzujeme veškerá získaná data.
07
Vypracujeme studii včetně konkrétních doporučení.
08
Představíme Vám výsledná zjištění na workshopu.
09
Pomůžeme Vám s uplatněním zjištění do praxe.

Proč si vybrat B-inside pro průzkum trhu?

 • Máme zkušenosti i z řízení B2B firem. Víme, co Vás pálí.
 • Vždy navrhujeme výzkum na míru Vaší firmě a konkrétním potřebám. Žádné šablony.
 • Postaráme se o to, abyste naše doporučení úspěšně zavedli do praxe. Záleží nám na Vašem úspěchu.

Potkejme se nezávazně nad B2B průzkumy

 • Rádi s Vámi osobně probereme možnosti průzkumu trhu, segmentace a tržních příležitostí.
 • Vše Vám podrobně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.
 • Kontakty na nás naleznete zde.