Výzkum reklamy

pre-testy a post-testy

Postavte svou komunikaci na reálných datech

Pre-test a post-test vizuálů, storyboardů a dalších reklamních konceptů v B2B.
Čeká Vás nová reklamní kampaň? Potřebujete otestovat kreativní návrhy či změřit efektivnost reklamní kampaně? Provedeme pro Vás pre-test, post-test či pro Vás uspořádáme focus groups se zkušeným moderátorem.

Prozkoumejte s námi marketingovou komunikaci vlastní i konkurence.
Ušetřete peníze tím, že včas odhalíte, jak zákazníci na Vaši reklamu reagují. Zacilte svou reklamu na decision makery a oslovte je ve správné fázi nákupního cyklu.

Inspirujte se nejčastějšími B2B výzkumy reklamy

Kdy jej využijete
Začínáte tvořit marketingový koncept nové reklamy. Potřebujete oslovit ty správné lidi – decision makery.
Co zjistíte
Názory a postoje decision makerů:
 • Výběr dodavatelů
 • Postoj k Vaší konkurenci
 • Hodnocení Vaší značky
 • Názor na konkrétní produkt (výhody/nevýhody)
 • Hodnocení předchozích reklamních kampaní
Jak Vám pomůže
Budeme s Vámi diskutovat nad již existujícími koncepty a pomůžeme je vylepšit. Zjistíte, co Vaši klienti chtějí a co vnímají jako výhodu Vašeho produktu. Získáte doporučení, jak reklamu optimalizovat s ohledem na potřeby decision makerů a zvýšíte její účinnost.

Kdy jej využijete
Máte více reklamních konceptů a nevíte, který bude nejúčinněji působit na Vaše potenciální zákazníky.
Návratnost investice do kampaně závisí na tom, jak se kampaň povede připravit. Než ji spustíte, vyplatí se ji otestovat.
Co zjistíte
 • Jakou spontánní reakci reklama (jednotlivé koncepty) vyvolává
 • Schopnost reklamy doručit hlavní sdělení
 • Co se respondentům líbí a co ne
 • Co si z reklamy zapamatovali
 • Efekty konceptu na stanovený cíl (např. zvýšení povědomí o značce, image, akceptace produktu…)
Jak Vám pomůže
Zjistíte potenciální efektivitu vybraného konceptu. Doporučíme Vám, pro který koncept se rozhodnout, a navrhneme úpravy.

Kdy jej využijete
Realizujete kampaň pro klienta. Nebo jste spustili marketingovou kampaň a potřebujete vědět, jestli měla ten správný efekt, jestli ji viděli správní lidé a vyvolala v nich požadované asociace.
Co zjistíte
 • Správnost zacílení na vybranou cílovou skupinu
 • Schopnost doručení hlavního sdělení reklamy
 • Efektivitu komunikace značky
 • Jak se na základě působení reklamy změnila image/povědomí o firmě
Jak Vám pomůže
Uvidíte celkový dopad reklamní kampaně. Zda splnila Vaše očekávání, a jaký měla dopad na image Vaší značky. Pomůžeme Vám definovat další postup v marketingové komunikaci a efektivní využití nákladů na reklamu.

Kdy jej využijete
Chystáte se změnit design obalu nebo materiál, z kterého je vyroben. Chcete vědět, co Vaši klienti od obalu chtějí a jaký design by se jim líbil.
Co zjistíte
 • Reakce zákazníků na změnu obalu
 • Hodnocení nového designu/materiálu obalu (změna k lepšímu/horšímu)
 • Zda nový obal komunikuje klíčové sdělení (např. lépe chrání před poškozením, snadno se rozbalí apod.)
Jak Vám pomůže
Zvýší užitnou hodnotu výrobku. Přinese výhody zákazníkům (přepravní funkce, užitná funkce, design) a tím se zvýší hodnota výrobku pro zákazníky. Nárůst prodeje výrobku.

Kdy jej využijete
Podnikáte v konkurenčním prostředí a reklama je důležitým nástrojem pro boj o zákazníky. Chcete mít přehled o konkurenci a být o krok před ní.
Co zjistíte
Důležité informace o konkurenci:
 • Jaké používá reklamní kanály (kde inzeruje, jak o sobě dává vědět)
 • Jak často tyto kanály využívají
 • Kolik investuje do reklamy
Jak Vám pomůže
Získáte náskok před konkurencí. Získáte přehled o marketingové strategii konkurence, zjistíte chyby a kvality konkurence. Na základě získaných dat, Vám dáme doporučení jak se odlišit a přinést klientům něco navíc. (Můžeme pro Vás konkurenci sledovat dlouhodobě i jednorázově.)

Kdy jej využijete
Pokud chcete lépe poznat své klienty a efektivně zacílit svou reklamu přímo na decision makery.
Co zjistíte
 • Jakými kanály decision makery oslovit
 • V jakých titulech inzerovat a kterým se raději vyhnout
 • V jaké fázi nákupního cyklu jednotlivé klienty oslovit (metoda see-think-do-care)
Jak Vám pomůže
Vaše reklama bude lépe zacílená, a tím pádem účinnější. Bude oslovovat decision makery ve správný čas a ve vhodné fázi nákupního cyklu.

Jak probíhá výzkum reklamy a marketingové komunikace?

01
Zjistíme, co potřebujete a co od výzkumu očekáváte.
02
Připravíme Vám detailní cenovou nabídku.
03
Na vstupním workshopu si upřesníme zadání a získáme podklady pro výzkum.
04
Sesbíráme dostupné informace, případně provedeme i datamining.
05
Navrhneme dotazník a v pilotáži otestujeme jeho fungování.
06
Shromáždíme a analyzujeme veškerá získaná data.
07
Vypracujeme studii včetně konkrétních doporučení.
08
Představíme Vám výsledná zjištění na workshopu.
09
Pomůžeme Vám s uplatněním zjištění do praxe.

Proč si vybrat B-inside pro výzkum reklamy?

 • Máme zkušenosti i z řízení B2B firem. Víme, co Vás pálí.
 • Vždy navrhujeme výzkum na míru Vaší firmě a konkrétním potřebám. Žádné šablony.
 • Postaráme se o to, abyste naše doporučení úspěšně zavedli do praxe. Záleží nám na Vašem úspěchu.

Potkejme se nezávazně nad B2B výzkumy

 • Rádi s Vámi osobně probereme možnosti výzkumů marketingové komunikace.
 • Vše Vám podrobně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.
 • Kontakty na nás naleznete zde.