Výzkum značky

a branding v B2B

Udělejte první krok k silnému brandu

Výzkum značky a branding – detailně prozkoumáme pozici Vaší značky na trhu, jak ji zákazníci vnímají a s jakými asociacemi je spojována. Na základě získaných informací doporučíme vhodný postup, jak Váš brand udělat známějším, úspěšnějším a čitelnějším.

Není Vaše značka tak silná a známá, jak byste potřebovali? Chcete, aby Vám značka pomáhala v marketingu a obchodu? Začněte výzkumem značky a postavte novou kapitolu Vaší značky na pevných základech.

Inspirujte se nejčastějšími B2B výzkumy značky

Kdy jej využijete
Výzkum značky využijete ve chvíli, kdy si nejste jisti, jak zákazníci vnímají Vaší značku a jaké má postavení na trhu. V momentě kdy vstupujete na trh, přinášíte na trh nový produkt nebo plánujete rebranding celé společnosti.
Co zjistíte
Znalost a pozice značky na trhu
(Brand Measurement)
 • Znalost značky (Brand Awareness)
 • Asociace se značkou (Brand Association)
 • Vnímání značky (Brand Equity)
 • Emoce spojené se značkou
Segmentace
 • Vydefinování jednotlivých segmentů a jejich charakteristika
 • Potřeby segmentů
 • Pozice značky v jednotlivých segmentech
USP
(Unique Selling Proposition)
 • Konkurenční výhody Vaší značky
 • Konkurenční výhody ostatních značek
 • Potřeby zákazníků v různých segmentech
 • Na jakých hodnotách budovat značku
Jak Vám pomůže
Získáte zpětnou vazbu, jak Vás a Vaši značku vnímají stávající i potenciální zákazníci. Ověříte si, zda zákazníci správně chápou to, co se jim snažíte sdělit. Výzkum značky Vám přinese klíčové pro budování silné značky (branding). Vaše značka bude odlišitelná od ostatních, s jasným místem na trhu. Bude stát na reálných hodnotách. Umožní sjednotit marketingovou komunikaci a pomůže obchodu.

Kdy jej využijete
Řešíte název, logo, vybíráte mezi slogany, přemýšlíte o vizuálním stylu …
Co zjistíte
Jak zákazníci / potenciální zákazníci hodnotí: (Concept Testing)
 • název značky
 • hodnoty, benefity
 • claimy, slogany
 • logo
 • vizuály
Jak Vám pomůže
Získáte podklady pro rozhodnutí, jaký název, jaké hodnoty a jaký vizuální styl nejvíce padne potenciálním zákazníkům.

Kdy jej využijete
Potřebujete kontinuálně měřit efektivitu marketingové komunikace.
Co zjistíte
 • Znalost značky (Brand Awareness)
 • Vnímání a hodnocení značky (Brand Equity)
 • Vybavení si reklamních a komunikačních sdělení (Post-tests)
 • Sledovanost médií cílovými skupinami
 • NPS® (Net Promoter Score)
Jak Vám pomůže
Získáte zpětnou vazbu, která Vám pomůže zefektivnit Vaši marketingovou komunikaci. Poskytne Vám doporučení, jak upravit sdělovaný obsah a vybrat nejvhodnější kanály.

Jak probíhá výzkum značky?

01
Zjistíme, co potřebujete a co od výzkumu očekáváte.
02
Připravíme Vám detailní cenovou nabídku.
03
Na vstupním workshopu si upřesníme zadání a získáme podklady pro výzkum.
04
Sesbíráme dostupné informace, případně provedeme i datamining.
05
Navrhneme dotazník a v pilotáži otestujeme jeho fungování.
06
Shromáždíme a analyzujeme veškerá získaná data.
07
Vypracujeme studii včetně konkrétních doporučení.
08
Představíme Vám výsledná zjištění na workshopu.
09
Pomůžeme Vám s uplatněním zjištění do praxe.

Proč si vybrat B-inside pro výzkum značky?

 • Máme zkušenosti i z řízení B2B firem. Víme, co Vás pálí.
 • Vždy navrhujeme výzkum na míru Vaší firmě a konkrétním potřebám. Žádné šablony.
 • Postaráme se o to, abyste naše doporučení úspěšně zavedli do praxe. Záleží nám na Vašem úspěchu.

Potkejme se nezávazně nad B2B výzkumy

 • Rádi s Vámi osobně probereme možnosti pro výzkum značky.
 • Vše Vám podrobně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.
 • Kontakty na nás naleznete zde.