Kdy je čas na průzkum trhu

Nedávno nás se svými dotazy oslovila redaktorka z podnikatel.cz a já bych se s Vámi rád podělil o ty nejzajímavější odpovědi zaměřené na průzkum trhu.


Podnikatel.cz:  Kdy by se firmy měly pustit do průzkumu trhu? Co jim může obecně přinést?

Tomáš Soukup (B-inside): Dobrá představa o situaci na trhu je klíčová pro všechny firmy, od začínajících po ty zavedené. Pro vstup na trh potřebuji vědět, v čem je moje řešení unikátní (to, co konkurence nenabízí) a přibližně kolik potenciálních kupců mé řešení může oslovit. Pro rozvoj a následné udržení podnikání zase potřebuji informace, jako je spokojenost zákazníků, zda děláme věci skutečně dobře či jak oslovit další zákazníky. A pokud to s podnikáním myslím vážně, musím se zabývat budováním brandu. Silný brand říká, proč by si zákazníci měli koupit právě naši službu či produkt, a ne tu konkurenční.

Podnikatel.cz:  Je lepší jednorázový průzkum, nebo raději průběžné sledování? Podle čeho se rozhodovat?

Tomáš Soukup (B-inside): Bohužel značná část firem dělá průzkum trhu až když jsou „nemocné“. Firmě se nedaří, management vyzkoušel vše možné a už neví, jak dál. V tomto případě je potřeba firmu léčit a proto se hodí ad-hoc výzkum šitý na míru pro konkrétní situaci. Kontinuální průzkum je vhodný ve chvíli, kdy firma víceméně dobře funguje a potřebuje nastavit procesy, které pomohou nastavit a udržet dlouhodobý růst. Spolehlivý kontinuální průzkum trhu přináší klíčové podklady pro budování značky, měření efektivity marketingu, pro systém kvality či pro nastavení KPI.

Podnikatel.cz: Co by mělo takovému průzkumu předcházet ze strany společnosti? A na základě čeho by měly například volit formu a techniky?

Tomáš Soukup (B-inside): Za nejdůležitější považuji, si již na začátku vydefinovat dvě věci. Zaprvé, jaké jsou cíle a konkrétní důvody průzkumu (proč průzkum dělám). A za druhé, si již na začátku promyslet, jak budu s výsledky pracovat, k čemu budou sloužit, co na základě zjištění z průzkumu trhu udělám. Z výše uvedeného pak vyplývají konkrétní metody či techniky průzkumu.

Podnikatel.cz: Je něco, na co by si v rámci něj měly společnosti dát pozor? Nebo něco, co neopomenout?

Tomáš Soukup (B-inside): Na téma sociologického či marketingového průzkumu vznikají celé knihy a studuje se to jako samostatný obor na vysoké škole. Ale jednu věc bych přeci jenom zmínil. Zajímejte se, jak je průzkum spolehlivý. Rozhodovat se na základě zkreslených výsledků je silně zavádějící. Proto si všímejte, jaká byla návratnost dotazníků, tzv. response rate (ideálně nad 60 %), zda měl respondent důvod lhát (např. protože průzkum nebyl anonymní či že otázkám nerozuměl) či zda existují nějaké jiné důvody pro zkreslení (např. při zapojení vlastních obchodníků, kteří mohou mít své zájmy).

Podnikatel.cz: Máte závěrem nějaké doporučení?

Tomáš Soukup (B-inside): Pan Baťa prohlásil: „Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě“. Lidově se pak říká, ševče, drž se svého kopyta. Do podnikání investujete nemalé finanční prostředky. Proto, pokud to jen trochu jde, obraťte se na odborníky.

Celý článek, který vyšel na webu podnikatel.cz si můžete přečíst zde.


Na všechny moje články se můžete podívat zde.